postać


postać
I.
To zmienia postać rzeczy
a) «wyrażenie oznaczające, że ktoś zmienił swój stosunek do czegoś, ocenia coś zupełnie inaczej»: – Ale to jest samowola! – wrzasnął (...) – Przecież ta fabryka, pierwszy sekretarzu, produkuje na eksport (...). No, skoro tak – uspokoił się od razu Gomułka – to zmienia postać rzeczy. – i machnął na całą sprawę ręką. J. Rolicki, Gierek.
b) «to powoduje, że sprawy przybierają inny obrót»: Pan (...) złożył (...) wniosek o przyznanie kredytu dla przedsiębiorstwa, którego Regionalny Bank Gospodarczy jest wierzycielem (...) – Udziałowcem – poprawiłem. – To zmienia postać rzeczy. M. Bielecki, Dziewczyna.
II.
Czyjaś noga nie postanie, nie postała gdzieś zob. noga 6.
Komuś ani w głowie (nie) postało, (nie) postoi zob. głowa 10.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • postać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, lm M. postaćacie || postaćaci {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} forma, stan czegoś wyodrębniony za pomocą zmysłów lub analizowany empirycznie; kształt, wygląd, powierzchowność :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pòstāč — m (postàčica ž) 〈G postáča〉 onaj koji poštuje post kao vjersku dužnost (ob. u islamu) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • postač — pòstāč m <G postáča> DEFINICIJA onaj koji poštuje post kao vjersku dužnost (ob. u islamu) ETIMOLOGIJA vidi post …   Hrvatski jezični portal

  • postać — I ż V, DCMs. postaćaci; lm M. postaćacie a. postaćaci, D. postaćaci 1. «zewnętrzna, postrzegalna zmysłowo forma czegoś; stan, kształt, wygląd» Stała, ciekła, gazowa postać czegoś. Śnieg w postaci krup. Ciepło jest jedną z postaci energii. Postać… …   Słownik języka polskiego

  • postać kliniczna — {{/stl 13}}{{stl 7}} postać czegoś odzwierciedlająca w sposób jaskrawy, oczywisty charakter, istotę tego : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kliniczna postać zboczenia. Faszyzm, zdrada w klinicznej postaci. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • to zmienia postać rzeczy — {{/stl 13}}{{stl 7}} jakieś nowe informacje, fakty sprawiają, że dana kwestia, sprawa wygląda inaczej, że należy rozpatrzyć ją na nowo {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ś- — «postać fonetyczna przedrostka s (z ) przed zmiękczonym c, np.: ściąć, ściemnieć, ścierać, ścierpnąć, ściskać, ściszyć» …   Słownik języka polskiego

  • bohater — m IV, DB. a, Ms. bohatererze; lm M. owie a. bohatererzy, DB. ów 1. «ten, kto odznaczył się męstwem, niezwykłymi czynami, ofiarnością dla innych» Bohater ostatniej wojny. Bohater narodowy. ◊ Cichy bohater «ktoś, czyje męstwo, ofiarność pozostają… …   Słownik języka polskiego

  • figura — ż IV, CMs. figuraurze; lm D. figuraur 1. «postać ludzka lub zwierzęca wyobrażona w malarstwie lub rzeźbie; posąg, statua; gwarowe i potoczne: krzyż, posąg, przydrożna kapliczka umieszczane w miejscach otwartych (przy drogach, na placach itp.) i… …   Słownik języka polskiego

  • rola — I ż I, DCMs. rolali; lm D. ról «ziemia świeżo zorana; pole uprawne, gleba» Uprawiać rolę. Pracować na roli. II ż I, DCMs. rolali; lm D. ról 1. «tekst wypowiadany na scenie lub w filmie przez aktora, odtwarzającego jedną z postaci sztuki lub… …   Słownik języka polskiego